Pian pystymme palvelemaan kivirakentamisen ammattilaisia aiempaa tehokkaammin: elementtitehtaamme laajennusprojekti Lahdessa lähestyy käyttöönottovaihetta. Syyskuun lopussa valmistuva uusi tehdashalli on rakennettu ekologisesti, sillä perustukset, pilarit ja palkit on rakennettu viereisessä tehdashallissa ja hallin teräsrunko on uusiokäytössä – ennen se piti koossa valtamerialusta.

Uuden tehtaan myötä kaksinkertaistamme elementtituotantomme. Modernit laitteet ja uusi työympäristö kohentaa työntekijöiden työolosuhteita. Itse työ ei oleellisesti muutu, vaan se on edelleen tarkkaa ja vaativaa käsityötä, jossa elementtikuvien lukutaito on ammattitaidon perusta. 

Keväällä 2019 tehdyn työhyvinvointikyselyn mukaan Lahden Kestobetonin nykyiset työntekijät pitävät elementin valmistuksessa erityisesti työn itsenäisyydestä ja vapaudesta: kukin huolehtii oman elementtinsä laadusta ja sen valmistumisesta sovitussa aikataulussa. Kyselyn mukaan koettuun työhyvinvointiin vaikuttaa merkittävästi myös mukavat työkaverit ja hyvä työilmapiiri.

Lahden Kestobetonilla työntekijöiden hyvinvointiin vaikutetaan muun muassa johtamistavalla, joka on ihmistä arvostava ja luottamuksen merkitystä korostava. Lisäksi hyvinvointia johdetaan huolehtimalla kilpailukykyisestä palkkauksesta sekä erilaisilla henkilöstöeduilla.

Meillä menestyvät henkilöt, jotka nauttivat käsillä tekemisestä, haluavat saada näkyvää aikaiseksi ja pystyvät huolelliseen työhön.