Potiuksen laadukas rakennesuunnittelu sekä kokonaistoimituksena tilattu betonirunko sujuvoittaa rakennushankkeita ja lisää kustannustehokkuutta.

Hirvensalmelle Etelä-Savoon nousee uusi hoivakoti, jonka betonielementtirungon ja koko hankkeen päärakennesuunnittelun Potius toteutti. Hanke sujui saumattomasti ja ”hyvässä hengessä – kaikille osapuolille miellyttävästi”, kuten hankkeen yhteyshenkilönä toiminut Niko Eskola toteaa.

Tehokas työnkulku taattiin jo konsultoivan myyntiprosessin aikana. Eskola kertoo asiakkaan hyödyntäneen Potiuksen 3X rakennesuunnittelutiimin osaamista arkkitehtipiirroksien viimeistelyvaiheessa. Rakennesuunnittelijat pääsivät valitsemaan käytännölliset sekä kustannustehokkaat toteutusratkaisut, eikä päällekkäisiä suunnitelmia päässyt syntymään.

Osittain kolmikerroksisen rakennuksen perustukset, jäykistävät seinät sekä ylä- ja välipohja koottiin betonielementeistä.  Rakenne- ja elementtisuunnittelun lisäksi Potius hoiti asennuksen ja materiaalien toimituksen työmaalle – kyseessä on kokonaistoimituksena tilattu runkoratkaisu, jolloin kaikki työvaiheet hoituvat koordinoidusti Potiuksen toimesta. Hirvensalmella kokonaisuudesta rakentui hybridirunko, jonka ulkokuoren viimeistelyn eli puuverhoilun hoiti toinen urakoitsija.

Joustoa ja tehokkuutta lohkomalla

 

Potiuksen toimesta työmaalla päätettiin edetä lohkoissa, sillä kohde oli erittäin laaja. Elementtiasennus rytmitettiin kolmeen osaan siten, että ulkokuoren puuvuorauksesta vastaava urakoitsija pääsi välittömästi töihin Potiuksen jatkaessa seuraavaan osioon.

Näin vältyttiin ylimääräisiltä tauoilta ja elementtirunko valmistui reippaassa tahdissa. Eskola kertoo järjestelyn helpottaneen yhteistyötä ja tuoneen joustoa koko hankkeeseen, kaikille eri osapuolille.

”Yhteistyö toimii myös Potiuksen elementtiasentajien ja rakennesuunnittelijoiden välillä”, asennustyönjohtajana toiminut Ylar Pihlapuu lisää. Tarpeen tullen suunnittelijoiden kommentit saadaan työmaalle reaaliajassa – vaikka matkaa olisi satoja kilometrejä, kuten Hirvensalmelta pääkaupunkiseudulle.

Pihlapuu kehuu myös Potiuksen rakennesuunnittelijoiden käytännönläheistä otetta. Hirvensalmella hoivakodin kaksikerroksiseen osioon toteutettiin suuri avoin tila valamalla betonipalkit teräspilareihin. Haastava valu onnistui moitteettomasti, sillä työvaihetta suunniteltaessa ja toteutettaessa tehtiin tiivistä yhteistyötä asennus- ja suunnittelutiimin sekä työnjohdon kanssa.

Keskiössä saumaton kommunikointi ja laadukas suunnittelu

 

Hoivakodin runko valmistui yhteispelillä aikataulussa, tällä hetkellä työmaalla viimeistellään muita työvaiheita. Sekä Eskola että Pihlapuu toteavat hyvän rakennesuunnittelun sekä Potiuksen kokonaisvaltaisen runkotoimituksen aina suunnittelusta asennukseen olleen avainasemassa. He myös kiittelevät muita hankkeeseen osallistuneita urakoitsijoita.

Pitkään Potiuksella työskennelly Pihlapuu kiteyttää lopuksi kokonaistoimituksena tilatun runkoratkaisun edut:

”Kokonaisuus on kerralla ajateltu loppuun asti, eikä asiakkaan tarvitse miettiä, onko jotain jäänyt huomioimatta – asiat rullaavat työmaalla” kokenut asennustyönjohtaja toteaa.