Suunnitelmat ovat suunnitelmia ja työmaalla niiden toteutuskelpoisuus punnitaan. Parhaimmillaan rakennesuunnittelijoillla on suora yhteys työmaalle ja vankka tuntemus käytännöistä työmailla. Näin esimerkiksi rakentamisen aikaiset, nopeat työmaamuutokset ovat mahdollisia. Onkin sanottu, että jopa 90 % rakentamisen aikaisista kustannuksista määräytyy suunnittelijan työpöydällä.

Betonirakentamisen kustannukset määräytyvät rakennesuunnittelijan työpöydällä

Kiven kovalla kokemuksella toteutettu rakennesuunnittelu tuo rakentamiseen kustannustehokkuutta ja kustannussäästöjä kohteen koko elinkaarelle.

Hyvällä suunnittelijalla on ratkaisevan kriittistä piirtää rakenteita, jotka lunastavat kohteen rakenteelliset, taloudelliset ja arkkitehtoniset vaatimukset.

Esimerkiksi hissi- ja porraskuilun paikkaa voidaan joutua vaihtamaan, mikä vaikuttaa puolestaan pahimmassa tapauksessa seiniin tai mastoon, ja jos suunnittelu olisikin eriytetty toiselle yritykselle, niin silloin koko hanke voi pahimmillaan seisahtua.

Rakennesuunnittelija kannattaa ottaa projektiin mukaan heti arkkitehtikuvien valmistumisen jälkeen

Mitä aiemmassa vaiheessa osaava suunnittelija pääsee mukaan projektiin sitä varmemmin rakennesuunnitelmalla voidaan saavuttaa paljon koko hanketta helpottavia ratkaisuja. Järkevöittäminen puolestaan tuo usein merkittäviä kustannussäästöjä. Paras aika ottaa rakennesuunnittelija hankkeeseen mukaan on silloin, kun projektin arkkitehtikuvat ovat valmistuneet ja rakennuslupaprosessi käynnistymässä.

Kun arkkitehti on saanut visionsa paperille, pääsee rakennesuunnittelija vaikuttamaan vielä kustannuksiin.

Hyvä suunnittelija katsoo myös kokonaisuutta piirustusten takana

Rakennesuunnittelu pitää sisällään rakennesuunnittelun ja vastaavan rakennesuunnittelun, jotka tehdään arkkitehtikuvien perusteella.

Hyvällä suunnittelijalla on kokonaisvaltainen näkemys koko rakentamisen ja betonirakentamisen vaiheisiin, mikä takaa toteutuskelpoisten suunnitelmien laatimisen.

Potiuksen kokonaisohjatun betonirunkotoimitusmallin ansiosta rakennesuunnittelijoillamme on myös suora yhteys omaan tehtaaseemme sekä työnjohtoon ja asentajiin.

Rakennesuunnittelu on mahdollista ostaa myös osana kokonaispakettia

Perinteinen tapa rakentaa on pilkkoa urakka pieniin palasiin ja näin pyrkiä saavuttamaan kustannussäästöjä jokaisella osa-alueella. Tämä voi kuitenkin odottamattomia kustannuksia kokonaisuudessa: jos urakoitsijat eivät pääse työskentelemään optimaalisella aikataululla, elementtitoimitukset viivästyvät tai työmaalla tulee vastaan yllätyksiä suunnitelmien toteutuksen kanssa.

Rakennuttajan tai hankkeesta vastaavan kannattaakin pohtia, voisiko omaan urakkaan sopia isomman kokonaisuuden ostaminen kerrallaan.

Potiuksen kokonaisohjatussa betonirunkotoimituksessa vastuu betonirunkon toimitusvaiheista on yhdellä toimittajalla, jolloin yksi sopimus ja yksi pitävä hinta ovat mahdollisia. Voit jättää vastuun kokonaisuudesta yhdelle kokeneelle toimittajalle, mikä tuo hankkeeseen aikataulusäästöjä ja varmuutta sujuvuudesta.

Viisi hyvän rakennesuunnittelijan ominaisuutta

1.Suunnittelijan tulee ymmärtää kustannusvaikutukset

Erinomainen rakennesuunnittelija ymmärtää tekemiensä ratkaisujen kustannusvaikutukset. Se on mahdollista vain huomioimalla niin hankejohtajan, arkkitehdin, elementtituotannon kuin asennustyömaankin näkökulmat.

2.Käytännön työn tuntemus tärkeää

Huonolla suunnittelulla tehdään työmaan arki vaikeaksi. Se pilaa työmaan aikataulut ja hankaloittaa käytännön asennustyötä. Hyvä suunnittelija ymmärtää, miten työmaa etenee, miten eri asennusporukat rakennuksella työskentelevät ja miten työnjohtaja kokonaisuutta johtaa. Näin suunnittelu nopeuttaa, ei hidasta asennuksia.

3.Nopeat muutokset pitää olla mahdollisia

Työmaalla arki on toisenlaista kuin suunnittelijan pöydän ääressä. Erinomainen suunnittelija varmistaa, että työmaalta tulevat muutostarpeet ovat nopeasti tehtävissä ja tulitukea työmaalle voidaan antaa välittömästi. Se sujuvoittaa asennusten edistymistä ja varmistaa aikataulujen pitävyyden.

4.Kauneutta ja laatua pitää vaalia

Rakennesuunnittelijan tehtävänä on vaalia arkkitehdin luomia arkkitehtuurisia ratkaisuja. Varmistaa että rakennus myös näyttää kauniilta. Rakennushan on rakenteilla kuitenkin loppukäyttäjää varten. Ja sijoittuu osaksi ympäristöään kenties tulevaksi 100 vuodeksi.

5.Rohkeutta kyseenalaistaa pitää olla

Aina ei ole järkevä tehdä kuten aina on tehty. Rohkea suunnittelu tarkoittaa vanhojen, totuttujen, käytänteiden kyseenalaistamista.

 

Tutustu Potiuksen 3X Rakennesuunnittelutiimiin